En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

UD avråder från resor till Egypten

Egypten

UD avråder från resor till Egypten

Svenska ambassaden i Kairo den 2013-07-04 avråder från icke nödvändiga resor till vissa delar av Egypten.

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Kairo, Alexandria, Port Said och

Suez. Transit genom Cairo International Airport omfattas inte av avrådan.

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till norra Sinai-halvön norr om den väg som går mellan Suez och Taba, inklusive resor längs med Staden Taba samt flyplatsen i Taba omfattas dock ej av avrådan.

Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i landet att iaktta stor försiktighet och att undvika alla demonstrationer och folksamlingar samt att vara vaksamma på tecken på sådana. Besökare i landet rekommenderas att hålla sig mycket noga uppdaterade om situationen och följa medias rapportering. Säkerhetsläget är instabilt och kan ändras mycket snabbt. Det har förekommit rapporter om många fall av grova sexuella trakasserier i samband med demonstrationerna den senaste tiden. Demonstrationer och sammandrabbningar har föranlett störningar i trafiken som kan leda till svår framkomlighet.

Omfattande demonstrationer, som i vissa fall har lett till våldsamheter, har de senaste dagarna hållits på olika håll i landet i samband med årsdagen av president Morsys makttillträde. Demonstrationer har även förekommit i turistorter vid Röda havskusten. Några oroligheter har inte rapporterats därifrån. UD:s avrådan omfattar heller inte dessa orter.

Det finns uppgifter om förhöjd beredskap på Sinai.

I mars ägde två fall av kidnappningar av utlänningar rum på södra Sinai (ett i Ras Sadr, inte långt från Suez, vilket löstes snabbt; det andra på vägen mellan Dahab och Taba, vilket löstes efter fyra dygn.) Vidare har det kommit uppgifter om våldsamma överfall, bl.a. i närheten av Ras Sadr.

Egypten

Karnak i Luxor

Karnak i Luxor

Karnak i Luxor

Dette vældige  kompleks af templer og andre bygninger, delvist i  ruiner,  har fået sit navn efter den nærliggende landsby el-Karnak.  Kongerne af Theben og guden Amon herskede her fra det mellemste riges begyndelse og opførelsen af templerne påbegyndtes  ved denne tid,  hvorefter  tilbygninger og ombygninger fortsatte i flere tusinde år.  Templet i Karnak var ikke bare det religiøse centrum, hvor ypperstepræsterne betragtede kongen som guden Amons søn, men samtidigt det administrative centrum for de vidtstrakte jordtilliggender. Under  Ramses III’s regeringstid  talte administrationen f.eks. hen imod  100.000 ansatte. Den største og vigtigste samling templer ligger omkring de to akser, der udgør det store Amon-Ra tempel i den midterste del af området. Her kan man udover tempelbygningerne  og kolonnaderne bl.a. se de store statuer af Ramses II. .  Mod øst ligger  det såkaldte festival tempel, hvor et af rummene har fået  tilnavnet ”den botaniske have”  pga  de mange afbildninger  af dyr og planter.  Nord for Amon-Ra ligger et mindre, firkantet område helliget guden Montu, Thebens oprindelige guddom. Udover hovedtemplet for  Montu , bygget af Amenhotep III, ses her også resterne af to mindre templer, dels Ma’at templet og dels det noget bedre bevarede Harpre tempel, der ligger langs østsiden af hovedtemplet.  Et par hundrede meter syd for Amon-Ra templet  ligger området Mut, som man kommer til ad en vej kantet af sfinkser  med vædderhoveder. Mut templet ligger ved en halvmåneformet hellig sø  sammen med flere andre templer for Khons-pekhrod og Ramses III under det nye rige. Østpå lod Akhnaton (Amenhotep IV) opføre en række templer for solguderne; de blev dog senere for en stor dels vedkommende plukket ned og genbrugt. Af de fire større templer han angiveligt lod opføre, har man endnu kun fundet det ene, det store Aton tempel, som er delvist udgravet.

Egypten

Om Pyramiderne

Pyramiderne

Pyramiderne

Pyramiderne

Pyramiderne

Pyramidens form er i ægyptisk mytologi et billede på den høj eller landhævning som rejste sig af urhavet ved jordens skabelse og som sådan er den derfor knyttet til skabelses– og solguden Re (Ra), der var den fremherskende guddom ved begyndelsen af ”pyramideperioden” ca år 2600 før vor tidsregning.
Når vi tænker på pyramiderne, forestiller vi os ofte et sceneri af tusinder af krumryggede slaver, der kæmper med at slæbe store udhuggede stenblokke op ad lange ramper på rullende træstokke. Men den moderne ægyptologi peger på at dette heldigvis ikke er det rigtige billede, men at man i stort omfang har kunnet benytte okser som trækdyr. Desuden er en stor del af fyldmaterialet inde bag ydervæggene skærver, grus og sand. Derfor er selve opførelsen af en pyramide sandsynligvis gået hurtigere end vi tidligere har troet. Dette ændrer naturligvis ikke ved den beundring pyramiderne har været betragtet med helt fra oldtiden og over 1700tallets oplysningstid, hvor europæiske opdagelsesrejsende i deres tegninger, opmålinger og beskrivelser bragte kundskaben om dem ud til en større kreds, og nu senest af nutidens turiststrøm. Man har fundet og – helt eller delvist – udgravet over 100 pyramider. De er opførte i perioden 2600 – 1500 f.v.t. og ligger med nogle få undtagelser alle nær ved Kairo.
Tidsforløbet afspejler dels  ændringerne i byggestilen, men ses også ved en langsom overgang fra dyrkelsen af guddommen Re (Ra) til
dyrkelsen af Osiris, guden for døden (og livet efter døden). Oftest ligger pyramiderne samlet i større gravpladsanlæg som f.eks. Giza og Saqqara, hvor der  udover de  enkelte kongegrave gerne er nogle mindre gravpladser til hustruerne og de øvrige familiemedlemmer. I forbindelse med kongegraven ligger der tit et kapel, hvor præsterne udførte deres ritualer til beskyttelse af kongens sjæl (Ka). Nogle steder ses også resterne af et bådhus til den båd der fragtede den afdøde konge til begravelsen.
Før pyramideperioden blev kongerne begravede i stenkister, såkaldte ”bænke”; efter pyramide-perioden gik man over til at begrave dem i underjordiske huler, udhuggede i klippen, der såvidt muligt blev holdt skjult for omverdenen pga frygten for gravplyndringer.

Egypten

Afrejsedato for grupperejser til Ægypten er nu på plads

Rejser til Egypten

Rejser til Egypten

Afrejsedato for grupperejserne til Ægypten er nu på plads. Grupperejserne vil blive guidet af en dansktalende guide med stort kendskab til landet. Udover grupperejserne er det altid muligt at betille rejserne med afrejsedato der passer dig. Velkommen at tilmeld din interesse.
En uges krydstogt på Nilen
Nilkrydstogt i Ægypten med Kairo og Alexandria

Egypten

Skuffelse i Egypten

Egypten - Kairo

Egypten – Kairo

Fredspristageren Dr Mohammed El Beredei indstiller sin kandidatur til presidentposten i det kommende presidentvalg i Egypten.

El Beredei er en ikone for den egyptiske revolution og en stærk motor for mange i Egypten, skuffelsen er derfor stor over at den alt for langsomme udvikling mod demokrati som har gjort at han nu har valgt at ikke stille sig til rådighed i presidentvalget.

Egypten

Krydstogt på Nilen og fisketur i Nassersøen med Orientenrejser

Hvis du er intresseret af at fiske har du nu mulighed for at fiske på din Nilkrydstogt med Orientenrejser.

Krydstogt på Nilen mellem Luxor og Aswan med fisketur på Nassersøen. Du kan vælge mellem krydstogter på 8 dage/7 nætter, 5 dage/4nætter og 4 dage/3 nætter. Kllik her for at vælge krydstogt.

Egypten

Bestil en hel uge Nilkrydstogt og få en gratis extrauge på 3-4 stjernet hotel i Luxor eller Aswan!

Nilen Kryssning

Nilkrydstogt

 

Når du bestiller en hel uge Nilkrydstogt på en af vores luxus krydstogter får du lige nu en hel extrauge gratis på et 3-4 stjernet hotel i Luxor eller Aswan (frit valg) inklusive morgenmad. Tilbudet gælder et begrænset antal pladser ved bestilling af mindst 2 personer senest 35 dage inden afrejse.

Egypten

Nilkrydstogter i Ægypten. Fra 399:- DKK / nat

Det er en unik oplevelse at glide langsomt op ad Nilen og lære det antikke Ægyptens fantastiske historie at kende gennem alle de bygningsværker, som faraonerne lod opføre langs denne smukke flod. Vi kommer til at bo på et klassisk Nilkrydsningsfartøj med alt hvad man kan ønske sig. Om aftenen lægger vi til for overnatning og om dagen nyder vi udsigten, køler os i poolen på soldækket og går i land for at opleve landets rige historie.

Vælg krydstogt her