Alla guiderna var bra och kunnig och delade med sig av sina kunskaper