Etter det fungert allt fint med hyggelige guider og sjåfører, òg fornøyd med hotellene