Mange takk for en fin, spennende og interessant tur til Jordan og Israel