Reseberättelse från Indien & Sri Lanka 2015-12-25 – 2016-01-10