En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Karnak i Luxor

Egypten

Karnak i Luxor


Karnak i Luxor

Karnak i Luxor

Dette vældige  kompleks af templer og andre bygninger, delvist i  ruiner,  har fået sit navn efter den nærliggende landsby el-Karnak.  Kongerne af Theben og guden Amon herskede her fra det mellemste riges begyndelse og opførelsen af templerne påbegyndtes  ved denne tid,  hvorefter  tilbygninger og ombygninger fortsatte i flere tusinde år.  Templet i Karnak var ikke bare det religiøse centrum, hvor ypperstepræsterne betragtede kongen som guden Amons søn, men samtidigt det administrative centrum for de vidtstrakte jordtilliggender. Under  Ramses III’s regeringstid  talte administrationen f.eks. hen imod  100.000 ansatte. Den største og vigtigste samling templer ligger omkring de to akser, der udgør det store Amon-Ra tempel i den midterste del af området. Her kan man udover tempelbygningerne  og kolonnaderne bl.a. se de store statuer af Ramses II. .  Mod øst ligger  det såkaldte festival tempel, hvor et af rummene har fået  tilnavnet ”den botaniske have”  pga  de mange afbildninger  af dyr og planter.  Nord for Amon-Ra ligger et mindre, firkantet område helliget guden Montu, Thebens oprindelige guddom. Udover hovedtemplet for  Montu , bygget af Amenhotep III, ses her også resterne af to mindre templer, dels Ma’at templet og dels det noget bedre bevarede Harpre tempel, der ligger langs østsiden af hovedtemplet.  Et par hundrede meter syd for Amon-Ra templet  ligger området Mut, som man kommer til ad en vej kantet af sfinkser  med vædderhoveder. Mut templet ligger ved en halvmåneformet hellig sø  sammen med flere andre templer for Khons-pekhrod og Ramses III under det nye rige. Østpå lod Akhnaton (Amenhotep IV) opføre en række templer for solguderne; de blev dog senere for en stor dels vedkommende plukket ned og genbrugt. Af de fire større templer han angiveligt lod opføre, har man endnu kun fundet det ene, det store Aton tempel, som er delvist udgravet.

Udforsk lignende

Blogindlæg